Υπάρχει ζωή μετά τα αφεντικά;

  Εφημερίδα των Συντακτών, 18-19 Μαΐου 2013

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

   O κ. Α. Σαµαράς και το Ι τσινγκ

   

Οι γκραβούρες ιατρικού εν¬διαφέροντος παρουσιάζουν κάποτε τους λειτουργούς του Ασκληπιού να φέρουν στο πρό¬σωπο ένα τεράστιο αλλόκοτο ράμφος. Υποθέτουμε βασίμως ότι και κατά τον Μεσαίωνα οι θεράποντες θα είχαν επι¬σημάνει πως η μετάδοση των ασθενει¬ών σχετίζεται με τη σωματική επαφή ή την απλή προσέγγιση. Το αποκρουστικό ράμφος καθιερώθηκε (κατά τον γρά¬φοντα) για να αποτρέπει την εγγύτη¬τα και την επακόλουθη μόλυνση. Αυτή η εντυπωσιακή προσωπίδα εξάλλου εξασφάλιζε το απερίγραπτο δέος του ασθενούς για τον μασκοφόρο και την ανάλογη οικονομική του υποδοχή. Ενα παρόμοιο προσωπείο, πολλαπλάσιο σε μέγεθος, κόστος και σημασίες, φέρουν και οι λειτουργοί του υψίστου.
Αγαπητοί αναγνώστες, μεγάλος αριθ¬μός των κατά τον κ. Ανθιμο αμαρτιών καταδικάζονται από το κράτος ως παρα¬βάσεις και κακουργήματα. Η Εκκλησία έχει στο οπλοστάσιό της πλήθος ακόμα ανθρώπινες ενοχές για να εκβιάζει τους φοβικούς: το προπατορικό αμάρτημα, λόγου χάριν, τις λάγνες επιθυμίες ή τους ανόσιους συλλογισμούς. Εάν ήθελαν οι άγιοι πατέρες, τότε η τρέχουσα δικαιο¬σύνη θα τιμωρούσε και τις αμαρτίες αυ¬τές ως αδικήματα. Αλλά η Εκκλησία θα έχανε τους λόγους της ύπαρξής της. Με πρόσχημα τη συγχώρεση αυτών των κρι¬μάτων έρχεται σε επαφή με το χριστεπώ¬νυμο πλήρωμα. Και είναι γνωστό πως ο δάσκαλος μας υποδέχεται ως αγράμμα¬τους, ο γιατρός μάς βλέπει ως ασθενείς και ο ιερέας μάς θεωρεί παλιανθρώπους. Και για να μη μολυνθούν από τα ανοσι¬ουργήματα των μιαρών πολιτών, οι αγα¬θοί λευίτες καθιέρωσαν και αυτοί ένα απροσδιόριστου μεγέθους αποτρεπτικό ράμφος. Το αποτελούν η παγιωμένη αρ¬χαΐζουσα γλώσσα της «Θείας λειτουρ¬γίας», η ιδιότυπη φωνητική βυζαντινή μουσική, ο εξπρεσιονισμός -μοναδικός και ανεπανάληπτος- των τοιχογραφιών και των φορητών εικόνων και η ξεχωρι¬στή αρχιτεκτονική των ναών. Και ακό¬μα: η καρναβαλικού τύπου αμφίεση των ιερέων και τα ψευδώνυμα με τα οποία θωρακίζονται οι κληρικοί έναντι των λαϊκών. Προσωπείο ή ράμφος, ο συντά¬κτης του παρόντος θα υπερασπιζόταν με νύχια και με δόντια την παστερίωση της ορθοδοξίας, όχι επειδή επί του προ-κειμένου καταλαμβάνεται -ο γράφων- από μια πυρέσσουσα ζαν-ζακ-ρουσίτιδα αλλά λόγω αναπτύξεως του «στίλβοντος ποδηλάτου».
Ο Φρόιντ έλεγε πως η θρησκεία εί¬ναι μια παγκόσμια νεύρωση. Οι πιστοί που εμφορούνται από την πεποίθηση πως κάποιοι αντίχριστοι κακούργοι σταύρωσαν τον Θεό τους (μεταξύ των δημίων υπήρξε ασφαλώς και ένας προ¬πάτοράς τους) εκδικούνται την ανθρω¬πότητα με ιδεοληψίες, παραληρήματα και οπτασιασμούς. Και με το οπλοστά¬σιο του κράτους αλλά και την επικου¬ρία των μεταφυσικών φόβων (μεταφέ¬ρονται επί της γης από τον κ. Σαμαρά συνομιλητή του Θεού) απαιτούν, αξιώ¬νουν δουλοπρέπεια και τυφλή υποταγή, όπως οι κατακτητές από τους σκλάβους. Και ενώ η Αριστερά έναντι της Εκκλη¬σίας πολιτεύεται με ανεξιθρησκία, οι αρχιερείς επιμένουν στη μισαλλοδο¬ξία τους επειδή θέλουν την ορθοδοξία μία, καθολική και οικουμενική. Ο Φ. Ντοστογιέφσκι γράφει στους «Καρα¬μαζώφ»: «Αυτή η ανάγκη της συμφω¬νίας στη λατρεία είναι το μεγαλύτερο βασανιστήριο και του ανθρώπου χω¬ριστά αλλά και της ανθρωπότητας στο σύνολό της από την αρχή του κόσμου. Γι’ αυτήν την κοινή λατρεία αλληλοεξο¬ντώνονταν με το σπαθί». Οσον αφορά εμάς, το πρόβλημα της μισαλλοδοξίας θα έλυνε διά παντός η πλήρης ή γενική απουσία οποιασδήποτε λατρείας. Αλλά, ως γνωστόν, ο καθένας είναι έτοιμος να πολεμήσει υπέρ της εξάρτησής του. Κατά συνέπεια φορολογούνται οι πλα¬νόδιοι κουλουροπώλες και ουδέποτε η Εκκλησία. Ταμειακές μηχανές τοποθε¬τήθηκαν και στα περίπτερα και ούτε μία σε ενοριακό παγκάρι. Ο κάθε κτηνοτρό¬φος πληρώνει τους βοσκούς από την τσέπη του αλλά τους καλούς ποιμένες πληρώνει το Δημόσιο. Για τούτο με ικα¬νοποίησαν οι δηλώσεις του κ. Κουράκη που αφορούσαν τα οικονομικά της Εκ¬κλησίας των Ανθιμων. Μελανό σημείο των προτάσεών του βεβαίως παραμένει το γεγονός ότι επ’ αυτών συμφωνεί και ο κ. Στουρνάρας. www.gianniskalaitzis.gr

      Αγαπητοί αναγνώστες, από τη στήλη αυτή -στήλη μεταφυσικών, παραψυχολογικών ερευνών και υπερβατικού διαλογισμού, όπως προδίδει ο υπέρτιτλος- με ικανοποίηση έχουμε επισημάνει πως η χώρα μας κυβερνάται από μία σχολή φιλοσόφων. Και υπό την επιρροή των γεγονότων ή από υπερβολική αυτοπεποίθηση έστω, θεωρούσαμε τους διοικούντες πότε προσωκρατικούς, πότε νεοπλατωνικούς, οπαδούς του Επίκουρου ή στωικούς, ενώ (είμαστε βέβαιοι πλέον) τα βήματα του πρωθυπουργού οδηγεί το «Ι τσινγκ», δηλαδή «το βιβλίο των Αλλαγών».

   Οδηγηθήκαμε σ' αυτό το τελευταίο συμπέρασμα απολύτως λογικά, αφού ο πρωθυπουργός εσχάτως χρησιμοποιεί κατά κόρον εκφράσεις όπως «οι μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές έχουν αρχίσει», «η ψυχολογία μέσα και έξω από τη χώρα άλλαξε», «το επενδυτικό κλίμα αλλάζει», «η Ευρώπη αλλάζει». Το συμπέρασμά μας αυτό επισφραγίζεται από το ταξίδι με κλαπαδόρες του πρωθυπουργού στην Κίνα. Και καθ' ην στιγμήν ο αναγνώστης, παγιδευμένος από την αριστοτελική λογική ή τον ευρωπαϊκό ορθολογισμό, αδυνατεί να κατανοήσει τις ως άνω πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις, ο κ. Αντώνης Σαμαράς υπό την ηθική διδασκαλία του «Ι τσινγκ» εμφορούμενος διαβλέπει «ανάσχεση της ανεργίας», «επιστροφή στην ανάπτυξη» και «εθνική αναγέννηση».

   Αυτή η διάσταση εκτιμήσεων μεταξύ κοινής γνώμης και κυβερνητικού κέντρου υφίσταται επειδή ο μέσος πολίτης αγνοεί πως τα εξάγραμμα σύμβολα του «Ι τσινγκ», προϊόντα της θεοσοφίας του αυτοκράτορα Φου Σι εδώ και πέντε χιλιάδες χρόνια, ως άξονες για τη χάραξη της ιστορικής πορείας κοινωνιών και πολιτισμού, ορίζουν τη συνείδηση του μελετητή αφ' ενός και την υλική πραγματικότητα αφ' ετέρου. Και βέβαια οι κάτοικοι της χώρας ως πολίτες φορολογούμενοι, υπήκοοι, καταναλωτές ή εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται την υλική πραγματικότητα, αλλά ουδείς υποχρεούται να γνωρίζει τα άχραντα μυστήρια της πρωθυπουργικής συνείδησης. Για τον λόγο αυτόν, οι πολίτες αμφιβάλλουν για την επερχόμενη αναγέννηση του Ελληνισμού, όπως προαναγγέλλουν το Γκρηκ σαξές στόρυ, το «Ι τσινγκ» και ο Αντώνης Σαμαράς.

   Εν τούτοις, όπως προβλέπει το «βιβλίο των Αλλαγών» με βάση τις αντίρροπες και εναλλασσόμενες καταστάσεις τού Γιν και του Γιανγκ και σύμφωνα με την ανάγνωση του κ. Α. Σαμαρά -άτομο καλλιεργημένο, που επιδιώκει την αρετή και τη δικαιοσύνη όπως το «Ι τσινγκ» επιτάσσει- ας προετοιμάσουμε εαυτούς για την υποδοχή του νέου Τζιότο, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Ντάντε Αλιγκέρι, Μικελάντζελο Μπουοναρότι, Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, Βοκάκιου, Εράσμου -ελληνικής καταγωγής αυτή τη φορά-, αρκεί σύμφωνα με την παράδοση ο Πετράρχης από την κορυφή του Λυκαβηττού εν προκειμένω να θαυμάσει το ηλιοβασίλεμα, όπως και τότε.

   Αγαπητοί αναγνώστες, πριν από την αναγέννηση τα χρονικά αναφέρουν έναν μεσαίωνα. Και επειδή τούτο σημαίνει η Ασία στην Ευρώπη συμπερασματικά, εν Ελλάδι έχουν διαμορφωθεί οι ιδανικότερες συνθήκες για την πραγματοποίηση της πρωθυπουργικής επαγγελίας. Σύμφωνα με τους μελετητές, κατά τους σκοτεινούς μεσαιωνικούς χρόνους, όπως και σήμερα οι λαθρομετανάστες εξ Ασίας, αφού καταβασάνιζαν αμέριμνους τουρίστες, πρόθυμους επενδυτές και ανύποπτους καταστηματάρχες, χαράκωναν στο πρόσωπο αθώα παιδιά ή τα μαχαίρωναν πισώπλατα και κατόπιν ξάπλωναν στα παγκάκια κήπων και δενδροστοιχιών με αποτέλεσμα να μη βρίσκουν τόπο για την απογευματινή τους ανάπαυση σύμβουλοι του πρωθυπουργού, πολιτικοί αναλυτές, κεφαλαιούχοι της Μανωλάδας και αισθαντικές ποιήτριες.

   Θα κλείσουμε αφού πληροφορήσουμε τους φιλάθλους πως η ΑΕΚ στην επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στη Γ' Εθνική. Παρά ταύτα οι ιθύνοντες της ομάδας μετά την ανάγνωση του «Ι τσινγκ» διαβλέπουν και αυτοί την ανάσχεση της καταβαράθρωσης, οραματίζονται την ανάπτυξη του ποδοσφαιρικού τμήματος και επαγγέλλονται την αναγέννηση της ιστορικής αθλητικής ενώσεως.