Υπάρχει ζωή μετά τα αφεντικά;

  Εφημερίδα των Συντακτών, 12-13 Ιανουαρίου 2013

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Τσιφτετέλι ηρωικό και πένθιμο

Ξεφυλλίζοντας το κυβερνητικό έπος του τελευταίου δεκαημέρου, πα¬ρακολουθούμε τον κ. Α. Σαμαρά (παιδί φανατικό για γράμματα) σε αργή αλλά σταθερή μετάβαση από τον Ελύτη στον Παλαμά. Πράγματι, αφού μας συνάρπασε με εκείνο το «άσμα ηρωικό και πένθιμο» διασαλπίζοντας πως ανα¬καταλαμβάνουμε τις πόλεις μας και θρι¬αμβεύουμε επί των λαθρομεταναστών, σήμερα μας προγκάει με την επωδό «γι¬ούχα και πάλι γιούχα των πατρίδων» από τον «Δωδεκάλογο του γύφτου».
Αγαπητοί αναγνώστες, ο Γέρζι Λετς σημειώνει πως, εκτός από τα δομικά στοιχεία, λίγη κόλλα, κλωστές και σύρμα είναι απαραίτητα. Και εάν εκλάβουμε το καράβι, την ελιά και το αμπέλι ως δομικά στοιχεία του ελληνισμού, όπως προτείνει ο Ελύτης, για την εκπαίδευση ως κόλλα, κλωστές και σύρμα χρειαζόμαστε οπωσ-δήποτε τροφή για τους δασκάλους, λεω¬φορεία για τη μεταφορά των μαθητών και θέρμανση για τις αίθουσες διδασκαλίας.
Αλλά, ως γνωστόν, τα προβλήματα μιας κυβέρνησης είναι τόσα που έως ότου τα λύσεις δεν απομένει χρόνος να κυβερ¬νήσεις.
Με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ δυναμιτίζεται το επενδυτικό κλίμα, αποθαρρύνεται η εισροή κεφαλαίων και αναστέλλεται η ανάκαμψη. Και όταν οι κυβερνήσεις εί¬ναι βραδυφλεγείς, το διαπιστώνουν οι με¬ταγενέστεροι. Ενεκα τούτου και ελλείψει κονδυλίων, ανακοινώθηκε ο κατάλογος των στρατιωτικών λεσχών όπου θα μπο¬ρούν να σιτίζονται (όχι όμως δωρεάν) οι εκπαιδευτικοί. Υπό τον εύλογο τίτλο της εφημερίδας μας «Εκπαιδευτικοί: φα¬γητό σε καραβάνα προς 150 ευρώ», το YES προσυπογράφει το σύνθημα του ’68 «Σχολείο - στρατώνας - φρενοκομείο» και υιοθετεί το αισθητικό κίνημα «Hungry But Chic» που λανσάρεται από τα κατα¬στήματα «Folas» στην Ερμού.
Αλλά, πέραν των κομψευόμενων εκπαιδευτικών (γραμμή militaire), το Υπουργ. Χάριν Πεδιάς εισάγει νέα επο¬πτικά μέσα στα σχολεία: τη σβηστή σόμπα ή στόφα. Παρήλθε η εποχή που ως όργα¬να διδασκαλίας γνωρίζαμε τον διαβήτη, την υδρόγειο και κυρίως τον χάρακα. Η σύγχρονη εκπαίδευση απαιτεί άμεση επα¬φή του μαθητή με τις χημικές ενώσεις. Εν τούτοις το μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ), -άχρωμο και άοσμο- σε μεγάλες συγκε¬ντρώσεις, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε θάνατο. Περιέχεται στα αέρια καύσης και για τούτο οι θερμάστρες στα σχολεία θα παραμένουν αδρανείς ενώ οι μαθητές θα διδάσκονται εκ του ασφαλούς τις ιδιό¬τητες του αερίου (CΟ).
Από τούδε και στο εξής η θέρμανση της μαθητιώσας νεολαίας ανατίθεται στο βάδισμα. Και θα συμβεί αυτό αφού, για να φτάσουν οι μαθητές από την κατοικία τους στα εκπαιδευτήρια, πρέπει να βα¬δίσουν χιλιόμετρα επί χιλιομέτρων. Και μερικές φορές -ιδίως στη βόρεια Ελλά¬δα- δοκιμάζουν την αντοχή τους σε θερ¬μοκρασίες κάτω από το μηδέν. Για τούτο τα λεωφορεία που έως τώρα μετέφεραν τους εκπαιδευόμενους έδεσαν χειρόφρε¬νο. Ο μηχανισμός με τον οποίο η κυβέρ¬νηση πέτυχε τον ως άνω στόχο ήταν εξαι¬ρετικά απλός. Δεν κατέβαλε τα χρήματα που όφειλε στους λεωφορειούχους για τη μεταφορά των μαθητών. Ως εκ τούτου, η πεζοπορία εξασφάλισε τη θέρμανσή τους.
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξάλ¬λου, αναπτύσσεται το νέο ενιαίο και πάγιο σύστημα γενικών εξετάσεων στα μαθήμα¬τα της καραβάνας, του ποδαρόδρομου και της παγωμένης σόμπας. Το έτος διαρκεί 4 περιόδους προφορικών, γραπτών και διαδραστικών εξετάσεων. Προβλέπονται επίσης πρόχειρα διαγωνίσματα, επιθε-ωρήσεις, επιτηρήσεις, γενική επίβλεψη και έλεγχος δικτύου. Τα αποδεικτικά σπουδών θα παραδίδονται κατόπιν συ¬νεντεύξεως.
Τα κεφάλαια εξασφαλίζονται από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου (σχέδιο ο δωδεκάλογος του Ρομά). Σύμφωνα με τον κ. Μανιτάκη, στο κράτος θα παραμείνουν μόνον όσα δεν ενδιαφέρουν τους ιδιώτες. Ηδη οι μαρίνες της Ζέας, της Λευκάδας και της Κέρκυρας λειτουργούν με τουρκική διεύθυνση βά¬σει των σχεδίων «Μιαούλης», «Κανάρης» και «Μπουμπουλίνα» αντιστοίχως.
Ο Μαρίνος, η Μαρία, ο Μανώλης, ο μαουνιέρης κι ο μανάβης του Αιγαίου, σύμφωνα με το σχέδιο «Distomo», πα¬ραχωρούνται στις εταιρείες «Ντόιτσλαντ ούμπερ άλλες», «Αϊν βολκ άιν πάρτι άιν φύρερ» και «Αλλες καπούτ». Χωρίς το πρόγραμμα αυτό, η δημοκρατία της Βαϊ¬μάρης στην οποία ζούμε θα μας οδηγήσει στον Ναζισμό.

   Ξεφυλλίζοντας το κυβερνητικό έπος του τελευταίου δεκαημέρου, παρακολουθούμε τον κ. Α. Σαμαρά (παιδί φανατικό για γράμματα) σε αργή αλλά σταθερή μετάβαση από τον Ελύτη στον Παλαμά. Πράγματι, αφού μας συνάρπασε με εκείνο το «άσμα ηρωικό και πένθιμο» διασαλπίζοντας πως ανακαταλαμβάνουμε τις πόλεις μας και θριαμβεύουμε επί των λαθρομεταναστών, σήμερα μας προγκάει με την επωδό «γιούχα και πάλι γιούχα των πατρίδων» από τον «Δωδεκάλογο του γύφτου». 

   Αγαπητοί αναγνώστες, ο Γέρζι Λετς σημειώνει πως, εκτός από τα δομικά στοιχεία, λίγη κόλλα, κλωστές και σύρμα είναι απαραίτητα. Και εάν εκλάβουμε το καράβι, την ελιά και το αμπέλι ως δομικά στοιχεία του ελληνισμού, όπως προτείνει ο Ελύτης, για την εκπαίδευση ως κόλλα, κλωστές και σύρμα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τροφή για τους δασκάλους, λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών και θέρμανση για τις αίθουσες διδασκαλίας. 

   Αλλά, ως γνωστόν, τα προβλήματα μιας κυβέρνησης είναι τόσα που έως ότου τα λύσεις δεν απομένει χρόνος να κυβερνήσεις.  Με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ δυναμιτίζεται το επενδυτικό κλίμα, αποθαρρύνεται η εισροή κεφαλαίων και αναστέλλεται η ανάκαμψη. Και όταν οι κυβερνήσεις είναι βραδυφλεγείς, το διαπιστώνουν οι με¬ταγενέστεροι. Ενεκα τούτου και ελλείψει κονδυλίων, ανακοινώθηκε ο κατάλογος των στρατιωτικών λεσχών όπου θα μπο¬ρούν να σιτίζονται (όχι όμως δωρεάν) οι εκπαιδευτικοί. Υπό τον εύλογο τίτλο της εφημερίδας μας «Εκπαιδευτικοί: φαγητό σε καραβάνα προς 150 ευρώ», το YES προσυπογράφει το σύνθημα του ’68 «Σχολείο - στρατώνας - φρενοκομείο» και υιοθετεί το αισθητικό κίνημα «Hungry But Chic» που λανσάρεται από τα καταστήματα «Folas» στην Ερμού. 

   Αλλά, πέραν των κομψευόμενων εκπαιδευτικών (γραμμή militaire), το Υπουργ. Χάριν Πεδιάς εισάγει νέα επο¬πτικά μέσα στα σχολεία: τη σβηστή σόμπα ή στόφα. Παρήλθε η εποχή που ως όργα¬να διδασκαλίας γνωρίζαμε τον διαβήτη, την υδρόγειο και κυρίως τον χάρακα. Η σύγχρονη εκπαίδευση απαιτεί άμεση επαφή του μαθητή με τις χημικές ενώσεις. Εν τούτοις το μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ), -άχρωμο και άοσμο- σε μεγάλες συγκεντρώσεις, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε θάνατο. Περιέχεται στα αέρια καύσης και για τούτο οι θερμάστρες στα σχολεία θα παραμένουν αδρανείς ενώ οι μαθητές θα διδάσκονται εκ του ασφαλούς τις ιδιότητες του αερίου (CΟ). 

   Από τούδε και στο εξής η θέρμανση της μαθητιώσας νεολαίας ανατίθεται στο βάδισμα. Και θα συμβεί αυτό αφού, για να φτάσουν οι μαθητές από την κατοικία τους στα εκπαιδευτήρια, πρέπει να βαδίσουν χιλιόμετρα επί χιλιομέτρων. Και μερικές φορές -ιδίως στη βόρεια Ελλάδα- δοκιμάζουν την αντοχή τους σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Για τούτο τα λεωφορεία που έως τώρα μετέφεραν τους εκπαιδευόμενους έδεσαν χειρόφρενο. Ο μηχανισμός με τον οποίο η κυβέρνηση πέτυχε τον ως άνω στόχο ήταν εξαιρετικά απλός. Δεν κατέβαλε τα χρήματα που όφειλε στους λεωφορειούχους για τη μεταφορά των μαθητών. Ως εκ τούτου, η πεζοπορία εξασφάλισε τη θέρμανσή τους. 

   Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξάλλου, αναπτύσσεται το νέο ενιαίο και πάγιο σύστημα γενικών εξετάσεων στα μαθήμα¬τα της καραβάνας, του ποδαρόδρομου και της παγωμένης σόμπας. Το έτος διαρκεί 4 περιόδους προφορικών, γραπτών και διαδραστικών εξετάσεων. Προβλέπονται επίσης πρόχειρα διαγωνίσματα, επιθεωρήσεις, επιτηρήσεις, γενική επίβλεψη και έλεγχος δικτύου. Τα αποδεικτικά σπουδών θα παραδίδονται κατόπιν συνεντεύξεως.  Τα κεφάλαια εξασφαλίζονται από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου (σχέδιο ο δωδεκάλογος του Ρομά). Σύμφωνα με τον κ. Μανιτάκη, στο κράτος θα παραμείνουν μόνον όσα δεν ενδιαφέρουν τους ιδιώτες. Ηδη οι μαρίνες της Ζέας, της Λευκάδας και της Κέρκυρας λειτουργούν με τουρκική διεύθυνση βάσει των σχεδίων «Μιαούλης», «Κανάρης» και «Μπουμπουλίνα» αντιστοίχως. 

   Ο Μαρίνος, η Μαρία, ο Μανώλης, ο μαουνιέρης κι ο μανάβης του Αιγαίου, σύμφωνα με το σχέδιο «Distomo», παραχωρούνται στις εταιρείες «Ντόιτσλαντ ούμπερ άλλες», «Αϊν βολκ άιν πάρτι άιν φύρερ» και «Αλλες καπούτ». Χωρίς το πρόγραμμα αυτό, η δημοκρατία της Βαϊμάρης στην οποία ζούμε θα μας οδηγήσει στον Ναζισμό.