Γελοιογραφίες στην Ελευθεροτυπία

     Μάρτιος 2009